Illustration walk

Het effect van respect

Zelfstandig hun schulden aflossen: dat doen debiteuren met Dialoque, het innovatieve, verantwoorde aflosplatform. Geen ‘legacy’ incasso, maar ‘progressieve’, sociale incasso. Omdat we overtuigd zijn van het effect van respect.

Progressieve incasso: de nieuwe standaard

Niemand wil wanbetaler zijn, niemand wil schulden hebben. En toch kan het je zomaar overkomen. Dan wil je simpelweg geholpen worden. Duwt legacy incasso debiteuren dieper in de schulden, aflosplatform Dialoque geeft overzicht en tools om zelfstandig tot een oplossing te komen. Sociaal, uitnodigend, gericht op dialoog. Progressieve incasso: dat is beter voor iedereen.

Illustration paper

Legacy incasso

  • Sociale schade: oplopende kosten, diepere schulden, stress, ziekte, uitzichtloosheid, bestaansonzekerheid
  • Reputatieschade: negatieve media-exposure door harde incasso, geen positieve berichtgeving in ESG-rapportages, geen duurzaam merk, klantverlies
  • Administratieve lasten: gebrekkige inschatting van verhaalbaarheid, onverhaalbaarheid, eindeloze incassoprocedures, onnodige werkbelasting van systemen en fte’s
  • Belasting rechtssysteem: regelmatige gang naar de overbelaste rechter, ook voor niet of lastig te innen schulden
  • Leunen op sociaal vangnet: verantwoordelijkheid voor oplopende kosten en schulden, restgevolgen (ziekte, uitval) afschuiven op de samenleving

Progressieve incasso

  • Zelfstandig een oplossing vinden, geen oplopende kosten, snel schuldenvrij, geen trauma
  • Aantrekkelijk merk voor klanten, medewerkers, investeerders en media: maatschappelijk verantwoord met oog voor mens en samenleving
  • Snelle oplossing en betaling, direct afboeken van kansloze vorderingen, transparante rapportage, reductie van werkzaamheden, minder administratieve fte’s, lagere kosten
  • Direct een regeling, sociale belofte (geen oplopende kosten, geen deurwaarder), rechterlijk ingrijpen is onnodig
  • Aflossen zonder stress en zonder restgevolgen, minder aanspraak op maatschappelijke instanties
Het aflosplatform afbeelding Quote clients
Illustration stair blue

Het effect van respect

Dialogue is een sociaal aflosplatform, níet de zoveelste incassotool. Sociaal, omdat het alle negatieve effecten van legacy incasso vermijdt. Een debiteur zien we niet als wanbetaler, maar gewoon als betaler – een normaal mens die om welke reden dan ook moeite heeft zijn schulden te betalen.

Betalers krijgen een uitnodiging om zelf een aflossingsregeling te treffen. Zelfstandigheid bevestigt de eigenwaarde.
Geen dreigementen, maar perspectief. We brengen niemand dieper in de problemen.
We kleineren niet, maar laten merken dat we iedereen zien als volwaardig mens.
Onze boodschappen, toon en taal zijn eenvoudig en begrijpelijk. We communiceren op gelijkwaardig niveau.
We staan open voor ideeën en voorstellen van de betaler en denken mee.
Betalers voelen zich gezien, gehoord en begrepen. Dan doe je je best om samen een oplossing te vinden.

De benefits

De benefits

Tarieven

Ook aan Dialoque zitten kosten. Maar die zijn veel lager dan die voor legacy incasso. En belangrijker nog: incassokosten komen nooit voor rekening van de debiteur. We maken een eind aan oplopende incassokosten.


Small

Medium

Large

Enterprise

<1.000
dossier p.m.

1.000 - 5.000
dossier p.m.

5.000 - 10.000
dossier p.m.

>10.000
dossier p.m.

Abonnement p.m.

€ 500,-

€ 800,-

€ 1200,-

Verzoek offerte

Prijs per dossier

€ 7,50

€ 5,-

€ 4,-

Verzoek offerte

Prijs per handeling

Zie prijzen specificatie

Zie prijzen specificatie

Zie prijzen specificatie

Verzoek offerte

We hanteren eenvoudige, transparante tarieven, afhankelijk van het aantal zaken dat we voor je oplossen. Je betaalt een periodiek abonnement, een prijs per dossier en een prijs per handeling. Zo simpel kan het zijn.

Meer weten over jouw kosten? Neem contact met ons op.

  

Vraag een offerte / prijsspecificatie