Nieuw, sociaal en progressief aflosplatform Dialoque: “Het huidige systeem van legacy-incasso is failliet”

Dialoque afbeelding 1
Screenshot 2020 05 12 at 12 39 13

Rody Heijstek

01/09/2023

Failliet. Een ander woord is er niet voor het huidige incassosysteem in Nederland. De manier waarop achterstallige betalingen worden geïncasseerd, met het stapelen van incassokosten, laat debiteuren vaak nog verder in een financieel moeras wegzakken. Het is een failliet systeem. Ook voor de schuldeisers. Want betalingsachterstanden worden er niet mee opgelost. Wij vinden dat het anders kan. Dat het anders móet. En dat gaan we dan ook doen.

Per 01-11-2023 start Dialoque, een sociaal en progressief aflosplatform.

Eerst de cijfers: uit onderzoek van Rabobank en De Argumentenfabriek (Minder schade door schuld, 2020) blijkt dat we in Nederland jaarlijks 17 miljard euro uitgeven om te proberen ruim 3 miljard euro aan problematische schulden te innen. Dat die pogingen voor een groot deel falen, blijkt ook uit dit rapport. Verspreid over zes jaar wordt van die drie miljard maar enkele honderden miljoenen euro’s geïnd. “En ondertussen blijven incassobureaus maar kosten stapelen en deurwaarders op mensen met problematische schulden afsturen om het verschuldigde bedrag, inclusief al die extra kosten, binnen te halen. Terwijl, de meeste van deze mensen kúnnen gewoonweg niet betalen”, aldus Rody Heijstek, een van de initiatiefnemers van Dialoque. “Het is een failliet systeem.”

"...de meeste van deze mensen kúnnen gewoonweg niet betalen."

Reputatieschade

Ook voor de schuldeisers is deze manier van incasseren, legacy-incasso, een heilloze weg. “Legacy-incasso is een voedingsbodem voor reputatieschade”, zegt Heijstek. “Incassobureaus die uit jouw naam agressief incasseren en het oorspronkelijke schuldbedrag maar blijven verhogen met kosten, werpen een smet op jouw bedrijf. Steeds meer mensen kijken bij een aanschaf van een product of het afnemen van een dienst niet meer alleen naar de prijs of de kwaliteit, maar ook naar hoe een bedrijf handelt en of dat overeenkomt met hun normen of waarden. En straks, als grote bedrijven volgens Europese richtlijnen in hun jaarverslag moeten rapporten over hoe zij omgaan met mens en natuur, wordt dat alleen maar sterker.”

“Daarnaast”, betoogt Heijstek, “heb je nog de sociale schade. “Want mensen die diep in de schulden zitten, moeten er door de maatschappij uit worden gehaald. Als organisatie leun je dan in feite voor jouw winsten op het sociale vangnet.”

Kwijtschelden

Er zijn manieren om een betalingsachterstand betaald te krijgen zonder te dreigen met (hoge) kosten, zegt Heijstek: “Bijvoorbeeld door van tevoren – dus voordat je een klantrelatie aangaat – een kredietwaardigheidscheck te doen of borg te vragen. Of door korting te geven op het verschuldigde bedrag als de klant binnen drie maanden een betalingsregeling treft.”

“En wat ik een héél belangrijke strategie vindt”, vervolgt Heijstek, “bedrijven kunnen ervoor kiezen om kwijt te schelden. Dat je bijvoorbeeld zegt: als je nu de helft betaalt, schelden we de rest kwijt. Of de schuld helemaal kwijtschelden en een nieuwe dienst aanbieden. In het geval van een telecombedrijf bijvoorbeeld een prepaid in plaats van een abonnement. Minder schade door schuld toont aan dat dit heel goed werkt. Natuurlijk kun je zoiets niet oneindig doen, maar geef elke klant één joker.”

De bekostiging van kwijtschelding hoeft geen probleem te zijn, denkt Heijstek. “De meeste van die grote bedrijven maken miljoenenwinsten. Bij het kwijtschelden van deze schulden gaat het om een paar honderdduizend euro. Dat is met een pennenstreek op te lossen. Ze zullen het niet eens merken in hun resultaten.”

In het team van de schuldenaar

Dialoque gaat graag het gesprek met organisaties aan over dit soort strategieën. “We kunnen laten zien, dat deze strategieën net zoveel opleveren als legacy-incasso. Maar dan zonder de hoge kosten voor de debiteur en zonder de reputatieschade voor henzelf.” Gaan ze in zee met Dialoque, dan kiezen ze ook voor deze strategieën. “Als aflosplatform staan we op de plek van het oude incassobureau, maar we zijn dat niet”, legt Heijstek uit. “Wij brengen nadrukkelijk géén incassokosten in rekening bij de debiteur. Een debiteur spreekt met ons een betalingsregeling af voor het aflossen van het openstaande bedrag. Zolang die regeling loopt en goed wordt nagekomen, gaan we niet naar de deurwaarder. Alles gaat volledig online en supereenvoudig. We zijn laagdrempelig, begripvol, vriendelijk en geduldig. Tegelijkertijd geven we voorlichting. Wat moet je doen als je een hoge rekening krijgt, en wat als je een financiële tegenvaller hebt. We gaan online mensen informeren over goede strategieën daarvoor. We zitten echt in het team van de schuldenaar.”

Externe, vriendelijke incassoafdeling

De kosten voor het innen van openstaande bedragen wordt bij Dialoque betaald door de schuldeiser. Heijstek: “Die krijgt maandelijks een factuur van ons voor alle handelingen die wij voor hen hebben uitgevoerd. Doordat ons gehele proces geautomatiseerd is, zijn die kosten betaalbaar. Dus voor bedrijven wordt Dialoque eigenlijk een soort outsourcingbureau. wij zijn de externe, vriendelijke incassoafdeling. En wij denken dat de markt er klaar voor is.”

De initiatiefnemers

Dialoque is een initiatief Rody Heijstek en Robin Bodaan. Beiden hebben hun sporen in de creditmanagementwereld meer dan verdiend. Heijstek als oprichter van debiteurenbeheersoftwareontwikkelaar Mail to Pay en Bodaan als mede-oprichter van kredietinformatie- en incassobureau EDR. Ook stond hij aan de wieg van softwarebedrijf Netconomy.