PERSBERICHT: Nieuw, sociaal en progressief aflosplatform Dialoque.

Het aflosplatform afbeelding
Screenshot 2020 05 12 at 12 39 13

Rody Heijstek

01/09/2023

EINDHOVEN, [DATUM] – Het huidige incassosysteem in Nederland is kapot. De manier waarop achterstallige betalingen worden geïncasseerd, met het stapelen van incassokosten, duwt debiteuren vaak nog verder het financiële moeras in. En betalingsachterstanden worden er niet mee opgelost. Wij vinden dat het anders kan. Dat het anders móet. En dat gaan we dan ook doen. Per [datum]. Dan start Dialoque, een sociaal en progressief aflosplatform.

Dialoque staat als aflosplatform op de plek van het oude incassobureau, maar is dat niet. “Wij brengen nadrukkelijk géén incassokosten in rekening bij de debiteur”, vertelt Rody Heijstek, een van de initiatiefnemers. “Een debiteur spreekt met ons een betalingsregeling af voor het aflossen van het openstaande bedrag. Zolang die regeling loopt en goed wordt nagekomen, gaan we ook niet naar de deurwaarder. Verder gaat alles volledig online en supereenvoudig. We zijn laagdrempelig, begripvol en geduldig.”

Externe, vriendelijke incassoafdeling

De kosten voor het innen van openstaande bedragen wordt bij Dialoque betaald door de schuldeiser. Heijstek: “Die krijgt maandelijks een factuur van ons voor alle handelingen die wij voor hen hebben uitgevoerd. Doordat ons gehele proces geautomatiseerd is, zijn die kosten betaalbaar. Dus voor bedrijven wordt Dialoque eigenlijk een soort outsourcingbureau. Wij zijn de externe, vriendelijke incassoafdeling. En wij denken dat de markt er klaar voor is.”

Schade

De traditionele manier van incasseren, legacy-incasso, is namelijk een heilloze weg, zegt Heijstek. “Het is een voedingsbodem voor reputatieschade. Incassobureaus die uit jouw naam agressief incasseren en het oorspronkelijke schuldbedrag maar blijven verhogen met kosten, werpen een smet op jouw bedrijf.” En dan is er nog de sociale schade. “Want mensen die diep in de schulden zitten, moeten daar door de maatschappij worden uitgehaald. Als organisatie leun je dan in feite voor jouw winsten op het sociale vangnet.”

Kwijtschelden

Er zijn manieren om een betalingsachterstand betaald te krijgen zonder te dreigen met (hoge) kosten. Bijvoorbeeld door een kredietwaardigheidscheck uit te voeren of door korting te geven op het verschuldigde bedrag als iemand een betalingsregeling treft. “Een héél belangrijke strategie is kwijtschelding”, zegt Heijstek. “Deels of helemaal. En dan een nieuwe dienst aanbieden.” De bekostiging van kwijtschelding hoeft geen probleem te zijn. “Veel grote bedrijven maken miljoenenwinsten. Het kwijtschelden van deze schulden beïnvloedt hun resultaten nauwelijks.”

Humaan incasseren

Dialoque gaat graag het gesprek aan met organisaties over dit soort strategieën. “We willen laten zien dat deze strategieën net zoveel opleveren als legacy-incasso. Gaan bedrijven in zee met ons, dan kiezen ze ook voor dergelijke strategieën. Maar vooral kiezen ze voor een humane manier van incasseren. Een manier die mensen helpt in plaats van ze verder de financiële afgrond in te duwen.”

De initiatiefnemers

Dialoque is een initiatief Rody Heijstek en Robin Bodaan. Beiden hebben hun sporen in de creditmanagementwereld meer dan verdiend. Heijstek als oprichter van debiteurenbeheersoftwareontwikkelaar Mail to Pay en Bodaan als mede-oprichter van kredietinformatie- en incassobureau EDR. Ook stond hij aan de wieg van de softwarebedrijf Netconomy.

---------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Meer weten over Dialoque? Neem dan contact op met Rody Heijstek rody.heijstek@dialoque.net. Of kijk op: www.dialoque.net.